Werkwijze

 

 

Afgestemd op wat jij nodig hebt

Cadans biedt begeleiding én behandeling aan volwassenen, jongeren en kinderen. Begeleiding richt zich op het leren omgaan met beperkingen zoals die zich kunnen voordoen bij autisme, ADHD of een (licht) verstandelijke beperking. Behandeling richt zich op de onderliggende hechtingsproblematiek of een tekort aan basisvertrouwen dat vaak onder problemen en beperkingen ligt.

 

De werkwijze laat zich het beste omschrijven als een gezamenlijk proces. De eerste stap is een vrijblijvende afspraak om elkaar te leren kennen. Wat kan ik voor jou en/of je kind betekenen? Wat wil je? Wat wil je niet? Wat zijn je verwachtingen?

 

Bij begeleiding is het doel om beperkingen te leren accepteren en compenseren. Denk hierbij aan het leren omgaan met sociale situaties, het leren plannen en structureren van activiteiten; het leren vasthouden en volhouden van de aandacht en concentratie, het leren omgaan met impulsieve neigingen, het verhogen van de zelfredzaamheid bij koken, huishouden, financiën, persoonlijke verzorging, et cetera.

 

Bij behandeling is het doel om hechtingsproblemen te verminderen en het basisvertrouwen te herstellen. Belangrijke onderwerpen in de behandeling zijn mentaliseren; omgaan met stress en trauma; het inhalen van eerdere hechtingsfasen (bv. met Sherborne Bewegingspedagogiek). Hechtingsproblematiek of een tekort aan basisvertrouwen kan voorkomen bij adoptie, pleegzorg, echtscheiding, verlies en rouw, hoog gevoeligheid, trauma’s en andere problemen.

 

Nadat we elkaar hebben leren kennen en er een match is, maak ik een begeleidings- of behandelingsplan waarin doelen en de weg daarnaartoe staan beschreven. Elk plan is anders omdat elk mens anders is. Tussendoor evalueren we samen hoe het gaat. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe gaan we daar aan werken?

 

Onderstaand een korte uitleg van de belangrijkste onderwerpen

 

ADHD

Onrust, chaos in denken en doen, een vol hoofd, van de hak op de tak springen, dingen vergeten, te druk… zomaar wat termen die ADHD’ers zelf gebruiken om te beschrijven waar ze last van hebben. Wat helpt is het bieden van structuur, overzicht en een luisterend oor om het enthousiaste en gezellige geklets in goede banen te leiden ☺.

Kijk voor meer informatie:

 

Adoptie

Meestal worden kinderen geadopteerd uit het buitenland. Vaak zijn ze dan al wat ouder en hebben ze heel wat meegemaakt. Veilige hechting en basisvertrouwen zijn belangrijke onderwerpen maar ook loyaliteit en identiteit. Er is vaker sprake van opgelopen trauma’s of ondervoeding. Het opvoeden van een adoptiekind is een prachtig avontuur maar soms ook zwaar.

Kijk voor informatie:

 

Autisme

Autisme is er in alle soorten en maten. Wat bij iedereen opvalt zijn problemen in de communicatie, prikkel- en informatieverwerking en verbeelding. Het uit zich alleen per persoon heel verschillend. Daarom is het zo belangrijk om goed te blijven kijken en door te vragen. Het denkproces van iemand met autisme is altijd verrassend en uitdagend.

Kijk voor meer informatie:

 

Basisvertrouwen

Basisvertrouwen ontstaat als een kind vanuit veiligheid en geborgenheid de wereld gaat onderzoeken, en ontdekt wat het wil, kan, durft, gelooft, vindt, voelt… Als dit proces niet vanzelf ontstaat, kan er later ook geen zelfvertrouwen groeien. Mentaliseren is het sleutelwoord om tot basisvertrouwen te komen.

Kijk voor meer informatie:

 

Echtscheiding

Na een echtscheiding kunnen kinderen onder andere gevoelens van verdriet, boosheid, wantrouwen, machteloosheid en angst ervaren. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan dit leiden tot problemen in de hechting of het basisvertrouwen.

Kijk voor meer informatie:

 

Hechtingsproblemen

Hechtingsproblemen ontstaan vaak door een combinatie van omstandigheden waar je als ouders niet altijd invloed op hebt. Minder veerkracht, hooggevoeligheid, trauma’s en/of beperkingen maken het voor ouders lastiger om de specifieke behoeften van hun kinderen te herkennen en hier op af te stemmen.

Kijk voor meer informatie:

 

Hoog gevoelig / hoog sensitief

Hoog sensitieve kinderen voelen letterlijk (kledinglabels, naden, geluid, aanraking) en figuurlijk (stemming en emoties van anderen) meer dan anderen. Het leven is hierdoor vermoeiender; en hun gedrag is soms intenser en niet altijd makkelijk te begrijpen. Goed leren mentaliseren is voor deze kinderen én hun ouders een must..

Kijk voor meer informatie:

 

Licht verstandelijke beperking

Een lagere intelligentie heeft niet alleen invloed op de informatieverwerking, maar ook op de sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag. De wereld kan sneller onveilig voelen. Een goede afstemming op individuele mogelijkheden en beperkingen is noodzakelijk.

Kijk voor meer informatie:

 

Mentaliseren

Mentaliseren is het besef dat gedrag voortkomt uit gevoelens en gedachten. Wie goed kan mentaliseren heeft meer zelfinzicht, begrip voor anderen en voelt zich emotioneel stabieler. Veilige hechting en basisvertrouwen zijn de pijlers van mentaliseren. Ook als volwassene kun je beter leren mentaliseren.

Kijk voor meer informatie:

 

Pleegzorg / pleegkinderen

Pleegkinderen kunnen om uiteenlopende redenen niet bij hun ouders blijven, en wonen kort of langer in een pleeggezin. Vaak is er sprake van hechtingsproblematiek en/of trauma’s. Loyaliteit richting pleegouders en biologische ouder is een spannend onderwerp.

Kijk voor meer informatie:

 

Sherborne Bewegingspedagogiek

Fysiek contact tussen ouders en kinderen is een belangrijke voorwaarde voor veilige hechting. De Sherborne methode gebruikt eenvoudig, fysiek spelcontact om zorgrelaties; samenrelaties; en tegenrelaties te bevorderen.

Kijk voor meer informatie:

 

Stress en trauma

Door trauma en langdurige stress kan er een vicieuze cirkel van overgevoeligheid ontstaan in de hersenen. Kleine prikkels en frustraties lokken dan al heftige stress- en angstreacties uit. Mentaliseren is dan bijna onmogelijk.

Kijk voor meer informatie:

 

Veilige hechting

Veilige hechting maakt kinderen en volwassenen stabiel. Ze kunnen goed mentaliseren en hun problemen creatief oplossen. Ruim dertig procent van alle kinderen is niet veilig gehecht. Zelfs als volwassenen kunnen zij hier nog veel last van hebben.

Kijk voor meer informatie:

 

Verlies en rouw

Verlies is datgene waar iemand om rouwt. Dat kan een dierbaar persoon maar ook een langgekoesterde droom en alles wat daar tussenin zit. Verlies kan een terugval veroorzaken naar oude hechtingspatronen. Mentaliseren is dan bijna onmogelijk.

Kijk voor meer informatie:

 

 

 

 

 

 


Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals