Tarieven

 

 

Tarieven en vergoedingen

Cadans biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen waaronder autisme, ADHD en LVB. Een indicatie hiervoor kan worden aangevraagd bij de gemeente (jeugdwet of WMO) of bij het CIZ (Wet Langdurige Zorg). Met een PGB kunt u zelf kiezen wie u als professioneel begeleider inhuurt. Iedereen die recht heeft op een indicatie kan kiezen voor een PGB.


Cadans biedt behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met hechtingsproblemen en/of een tekort aan basisvertrouwen. Behandeling kan in sommige situaties ook vanuit het PGB mits de gemeente daar toestemming voor geeft. Als dit niet mogelijk is, worden er schappelijke tarieven gehanteerd.

 

 

 

 

 

 


Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals