Begeleiding maatwerk bij hulpvragen (bijv. autisme, ADHD, LVB)

 

 

Maatwerk en samenwerking

Als de hulpvraag te groot of te complex is voor één persoon wordt de samenwerking gezocht met andere professionele begeleiders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van autisme, ADHD, verstandelijke beperking, depressie, bipolaire stoornis en andere problemen waardoor op veel momenten in een week hulp nodig is.

 

 

In deze maatprojecten kan uitgebreide zorg en begeleiding vanuit verschillende disciplines worden geleverd. Op deze manier kunnen we de continuïteit van de begeleiding waarborgen terwijl we de flexibiliteit houden van een kleine organisatie. Binnen elk maatproject wordt gewerkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde zorgplan. Na elk begeleidingsmoment wordt er aan elkaar gerapporteerd en er vinden regelmatig overleg en intervisies plaats.