“Samen zoeken we naar wie jij bent en wat jij nodig hebt.
Van mens tot mens.”

 

 

 

 

 


Cadans heeft de Registratie Plus bij Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals

 

 

 

Cadans biedt begeleiding én behandeling aan volwassenen, jongeren en kinderen. Begeleiding richt zich op het leren omgaan met beperkingen zoals die zich kunnen voordoen bij autisme, ADHD of een (licht) verstandelijke beperking. Behandeling richt zich op de onderliggende hechtingsproblematiek of een tekort aan basisvertrouwen dat vaak onder problemen en beperkingen ligt.

 

Bij begeleiding is het doel om beperkingen te leren accepteren en compenseren. Denk hierbij aan het leren omgaan met sociale situaties, het leren plannen en structureren van activiteiten; het leren vasthouden en volhouden van de aandacht en concentratie, het leren omgaan met impulsieve neigingen, het verhogen van de zelfredzaamheid bij koken, huishouden, financiën, persoonlijke verzorging, etcetera.

 

Bij behandeling is het doel om hechtingsproblemen te verminderen en het basisvertrouwen te herstellen. Belangrijke onderwerpen in de behandeling zijn mentaliseren; omgaan met stress en trauma; het inhalen van eerdere hechtingsfasen (bv. met Sherborne Bewegingspedagogiek). Hechtingsproblematiek of een tekort aan basisvertrouwen kan voorkomen bij adoptie, pleegzorg, echtscheiding, verlies en rouw, hoog gevoeligheid, trauma’s en andere problemen.